Information om balkongrenoveringen

skickad 8 feb. 2018 09:15 av Admin Domherren3
Här är en liten uppdatering av läget kring balkongrenoveringen. 

Det var slutbesiktning onsdagen den 7/2. Den gick bra men det återstår en del restpunkter. 
Förhoppningen är att vår projektledare Roger Liljenberg ska gå igenom alla punkterna nu på 
måndag (12/2). Därefter påbörjas rivning av ställning under nästa vecka.

Efter det återstår återställning av trädgård och lite andra småjobb.. Det har vi ingen plan 
för i dagsläget då fokus har varit på att få färdigt bygget.

M v h  Styrelsen
Comments