Medlemssidor‎ > ‎

Information för nyinflyttade

Som nyinflyttad är det svårt att veta alla praktiska detaljer och vilka regler som gäller. Därför har vi sammanställt detta häfte för att hjälpa till på vägen. Har ni andra frågor är ni naturligtvis välkomna att höra av er till styrelsen så hjälper vi till så gott vi kan.
 
Hjärtligt välkomna till vår förening!
 

Styrelsen

Styrelsen sammanträder en gång i månaden. Om man vill att en fråga ska tas upp på nästa sammanträde lämna en lapp i föreningens gröna brevlåda i trapphuset eller skicka ett mail till ordforande@domherren3.se . 

För närvarande består styrelsen av:

 • Ordförande: Robert Karlsson
 • Vice Ordförande: Ylva Gårdemark
 • Kassör: Ulrika Axwik
 • Sekreterare: Jan Paulsson
 • Ledamot: Leif Ingvarsson
 • Ledamot: Emi Johansson
 • Ledamot: Oliver Andersson
 • Suppleant: Linnea Bokelund
 • Suppleant: Patrik Persson

Styrelsen väljs på årsmötet och förvaltar föreningens ekonomi och åtaganden under sin styrelsetid. Du som medlem har naturligtvis lika stor rätt som alla andra att påverka och tycka till om vad som ska hända i huset. Vi ser gärna att medlemmar kommer med förslag och idéer! Är du intresserad av att vara med i styrelsen får du gärna höra av dig!

Allmänt

Naturligtvis vill alla att det ska råda en trevlig stämning där man bor. Vi måste alla försöka förstå och respektera varandra och använder man sitt sunda förnuft, så kommer man långt. En trevlig hälsning från en granne i trapphuset på morgonen blir en bra början på dagen! Skulle problem ändå uppstå, så är det alltid bäst att ta direkt kontakt med den som orsakar problemet och försöka lösa det tillsammans. Alla har kanske inte samma uppfattning om vad som kan anses som störande. Om detta inte skulle fungera, så kan du självklart kontakta styrelsen för att få hjälp.

Aktivitetsdagar

Ett par gånger varje år anordnar vi aktivitetsdagar i huset. Då hjälps vi åt att röja i trädgården, städa källargångar, loftgångar och miljöhus och se till att det ser trevligt ut i största allmänhet i våra gemensamma utrymmen.

Naturligtvis är det frivilligt om man vill delta i aktivitetsdagarna, men det är roligt om så många som möjligt hjälper till. Dessutom har man en utmärkt chans att lära känna sina grannar! Vi brukar ha mycket trevligt och avslutar med gemensam korvgrillning och fika.
Att vi alla hjälps åt med att fixa och ställa i ordning bidrar till att hålla hyreskostnaden nere. Annars måste vi ju anlita någon som utför arbetet och det kostar! Det finns också olika aktiviteter, så det finns alltid något som passar dig. Om du inte kan jobba fysiskt, så kanske du kan koka kaffe eller bara kom ner och umgås - det är också välkommet!

Kanske har du någon rolig idé om aktivitet i huset, som vi kan ordna. Mura en grill? Ha gårdsfest? Ordna utomhusbio? Det är bara att komma med förslag!

Akutnummer / jour service


Andrahandsuthyrning / inneboende

Andrahandsupplåtelse = Bostadsrättsinnehavaren upplåter sin lägenhet till någon annan som ska använda lägenheten självständigt. Ansvaret för lägenheten (inklusive inbetalning av hyresavgift) ligger kvar hos innehavaren.

Andrahandsuthyrning är i princip tillåten, men måste ansökas om hos styrelsen. Tänk på att det är en trygghet för dig som lägenhetsinnehavare att uthyrningen sköts på ett reglerat sätt och att styrelsen vet vem som bor i din lägenhet. 
Observera också att andrahandsuthyrning är reglerat i Bostadsrättslagen.

Blankett för andrahandsuthyrning finns på föreningens hemsida, Dokument och blanketter
Du kan också få en blankett av styrelsen.

Inneboende = Lägenhetsinnehavaren bor kvar i lägenheten och hyr ut en del av den till en annan person.
Bostadsrättsinnehavaren är inte skyldig att anmäla inneboende till styrelsen. Observera dock att kravet är att bostadsrättsinnehavaren måste bo kvar i lägenheten!

Mer information om uthyrning finns i Bostadsrättslagen: www.bostadsrättslagen.se

Avgiftsbetalning (hyra)

Avier för dina månadsavgifter får du kvartalsvis i förväg. Avgiften ska alltid betalas före månadsskiftet (förfallodagen är sista vardagen före respektive månads slut). Skulle du ha problem med att betala avgiften i tid hör omedelbart av dig till vår ekonomiska förvaltare (se kontaktuppgift i bilaga). Enligt stadgarna är nyttjanderätten förverkad om bostads-rättsinnehavaren regelbundet dröjer med avgiften.
För information om autogiro och e-faktura kontakta vår ekonomiska förvaltare.

Hyra av parkeringsplats eller bredbandsinkoppling redovisas separat på avgiftsavin.

Balkong

Anmälan om intresse för inglasning av balkong ska göras till styrelsen. Styrelsen fattar beslut om inglasning kan godkännas, vilken firma som i så fall ska anlitas och om eventuell samordning med andra lägenheter kan göras. 
Installation av belysning/el på balkong måste göras av behörig elektriker, som du själv tar kontakt med.

Brandsäkerhet

I ett flerbostadshus är det extra viktigt att förebygga bränder. Glöm inte att installera brandvarnare i din lägenhet så snart du kan efter att du har flyttat in! En brandsläckare om 6 liter och en brandfilt vill vi också starkt rekommendera.

Det är absolut förbjudet att förvara möbler i trapphus och källargångar av hänsyn till brandsäkerheten. Alla utrymningsvägar måste vara fria!

Brandsläckare finns i källargången vid tvättstugan och i förrådsgångarna.

Bredband

Leverantör av fast bredband till huset är Perspektiv Bredband där vi har kollektivavtal. Alla lägenheter har möjlighet till 100/100 Mbit uppkoppling via ett så kallat TP eller RJ45 uttag i lägenheten. Det sitter oftast i närheten av dörren. Internetaccess sker via optisk fiber till central överlämningspunkt på 1000 Mbit. Varje port får tillgång till fem e-post adresser samt fem DHCP IP adresser. Du skapar e-post adresser under ”Mina sidor”. Det är rekommenderat att du kopplar in en så kallad router eller bredbandsdelare med brandvägg som första utrustning.

Anslutning:
  • Kontakta styrelsen så kommer avgift vid nästa utskick för avier. 
  • Kontakta även Perspektiv Bredband direkt för inkoppling och godkännande av användaravtal.
Vid andrahandsuthyrning bör den som hyr i andra hand stå på avtalet under uthyrningstiden. 

Avsluta abonnemang:
Om du flyttar eller vill avsluta ditt abonnemang:
  • Kontakta styrelsen så ser vi till att inga fler kostnader kommer på din avi. 
  • Du kontaktar också Perspektiv Bredband och säger upp ditt abonnemang så att ditt kundnummer och eventuella extra tjänster som e-post och ip-telefoni avslutas.  
Tänk på att ju fler vi är inkopplade desto lägre blir månadskostnaden för var och en. I dagsläget 160 kr/månad.

Tilläggstjänster / ip-telefoni:
Du kan kontakta Perspektiv Bredband direkt för extra tjänster som ip-telefoni (och i framtiden ip-TV). Kostnad för dessa tjänster faktureras individuellt. När det gäller ip-telefoni förekommer ingen fast månadsavgift i vårt avtal, endast samtalskostnader tillkommer. Du behöver en ip-telefoni box som kostar ca 100kr i frakt alternativt hämtar du den hos Perspektiv Bredband på Ideon Lund. Flytt/portering av nummer kostar 199kr i dagsläget. Du kan logga in på deras ”Mina sidor” för detaljer.

Vid störningar:
Kontakta Perspektiv Bredband direkt via telefon eller på Facebook. Uppge att du bor på Domherrevägen 3. Se kontaktlistan.

Brevfack och boendelista i entrén

Kontakta styrelsen för att få ditt namn på brevfacket i dörren.
När det gäller namnskylten i entrén, så är det i första hand bostadsrättsinnehavarens namn som kommer att stå där, men om du även vill ha din sambos namn med på skylten, så meddela styrelsen detta.

Dörrkod vid entréer

Vanligtvis byter vi dörrkod en gång om året. Men i samband med större renoveringar då hantverkare har fått tillgång till koden eller i samband med ovälkommet besök i huset (händer ibland), så byter vi också kod. 

Ekonomisk förvaltning

Föreningen har en ekonomisk förvaltare, som bland annat hjälper oss med fakturor och redovisning. Till förvaltaren kan du vända dig om du vill betala hyran med autogiro. Det finns också en möjlighet att få elektroniska fakturor direkt till internetbanken. Du ska då leta upp fastighetsförvaltaren i Internetbankens lista över företag som du kan ansluta. Kontaktuppgifter.

Elbolag / fjärrvärme

Leverantör av El-nät till huset är Kraftringen Nät AB. De levererar också vår fjärrvärme. Om det är det akut problem med el eller värme i huset och man inte får tag på Kraftringen kan man ringa akut jourservice (G4S)

Själva elavtalet (den icke fasta nätavgiften) är individuell för varje lägenhet i dagsläget.

El och säkringar

De flesta lägenheter i huset har vanliga säkringar i ett plåthölje, oftast i hallen. Huvudsäkring och elmätare finns i ett låst utrymme i källaren. Om huvudsäkringen skulle lösas ut kontakta i första hand vaktmästare eller någon i styrelsen eller sista hand akutjour.

Lägenheterna har 1-fas (230 volt) elström sedan huset byggdes 1964, vilket innebär att du inte ska köpa spis, disk- eller tvättmaskin med 3-fas (400 volt). Köper du 3-fas utrustning behöver du först byta din lägenhets elinstallation till 3-fas. En del lägenheter har bytt till 3-fas. I praktiken innebär det att elektriker bytt mätaren i källaren och dragit om alla dina ledningar i lägenheten. Kontrollera med en elektriker om du är osäker.

Om du vill göra förbättringar av dina elinstallationer, tänk på att det krävs behörig tekniker för att utföra arbetet.

Om du behöver stänga av elen för att utföra något elarbete, så bör du förvarna dina grannar i god tid och under en vardag, så att grannarna hinner förvarna eller omboka t ex egna hantverkare, städhjälp eller liknande.

Blankett för information om elavstängning finns på föreningens hemsida, Dokument och blanketter
Du kan också få en blankett av styrelsen.

Förråd


Barnvagnsförråd
I nedre entrén finns ett barnvagnsförråd för den som behöver. Nyckel till rummet kvitteras ut hos styrelsen. Endast den som har kvitterat ut en nyckel har tillgång till rummet.

Cykelförråd
Till höger om nedre entrédörren finns ett cykelförråd som också kan nås inifrån källargången vid tvättstugan. 

Källarförråd
Till varje lägenhet hör ett källarförråd. Förråden är numrerade med lägenhetsnummer. Kontrollera att ditt förråd och lägenheten har samma nummer! Hör av dig till styrelsen i annat fall.

Vi har ett smärre problem med fukt i ytterväggen längs med södra förrådsgången, så tänk på att inte ställa fuktkänsliga saker på golvet.

I gångarna utanför förråden får inga överblivna möbler eller saker stå, varken för förvaring eller skräp. Detta är pga brandfaran och risken vid ev utrymning.

Trädgårds- och snickeriförråd
Vi har städat och organiserat upp vårt trädgårdsförråd mellan nedre entrén och cykelförrådet 2014. Här finns nu en snickarbänk med ett basförråd av verktyg. Trädgårdsredskapen förvaras också här. Om du är intresserad av att låna snickarhörnan eller påta i trädgården, så hör av dig till styrelsen.

Grill

Föreningen har en stor klotgrill, som man kan låna och den står i cykelförrådet. Tänk på att rengöra grillen och ställa tillbaka den när du har använt den!

Hemförsäkring och bostadsrättstillägg

Tänk på att som bostadsrättsinnehavare har du ett mera omfattande ansvar för din lägenhet än en hyresgäst. För att få ett heltäckande skydd behövs både en hemförsäkring och ett bostadsrättstillägg. Det är mycket viktigt att du själv har en hemförsäkring som täcker värdet av ditt hem. Däremot behöver du själv inte teckna ett särskilt bostadsrättstillägg eftersom ett sådant ingår kollektivt för samtliga lägenheter i bostadsrättsföreningens försäkring för huset!

Hemsidan

Föreningen har en egen hemsida: www.domherren3.se
Här hittar du aktuell information, styrelseprotokoll, blanketter mm. 
Om du har förslag på något som borde finnas med på hemsidan, så kontakta styrelsen, styrelsen@domherren3.se.

Kräftskiva

Vi har de senaste åren infört en tradition att ha en gemensam kräftskiva i föreningens tält under kräftskivesäsongen. Detta brukar sammanfalla med en aktivitetsdag och annonseras någon vecka i förväg. 
Detta är ett bra och trevligt sätt att lära känna sina grannar!

Källarlokal

Vi har sedan 2014 öppnat upp vår källarlokal för att kunna användas av föreningens medlemmar. 
Styrelsen har sina möten här och det finns möjlighet att hyra lokalen för privata fester eller övernattande gäster.

Lokalen är 40 kvm och har ett nyrenoverat badrum med dusch. Ingången är längst bort i källargången vid tvättstugorna. Det finns även en ingång via en yttertrappa på husets kortsida och innanför är en liten tambur med klädhängare. Lokalen har två bord med plats för minst tolv personer. Fler bord kan ställas in. Det finns också ett litet pentry med kaffe- och vattenkokare. Ett basförråd av porslin och bestick finns också. Dessutom finns det två uppfällbara turistsängar, som kan användas till övernattande gäster. 

För tillfället fungerar inte kylskåpet i pentryt, men en större kyl/frys står i pannrummet och kan lånas i sb m hyra av lokalen.

Av hygienskäl tillhandahålls inga sängkläder utan dessa får du som värd ordna själv.
Självklart gäller även här regeln att den som hyr lokalen även städar ordentligt efter sig. Lämna lokalen i det skick du själv önskar finna den! Städmaterial finns i städförrådet utanför lilla tvättstugan.

Kontakta styrelsen om du vill hyra lokalen. 
Hyreskostnaden för medlemmar är 150 kr per dag och 50 kr per övernattning och debiteras dig via hyresavin.

Lägenhetsnummer

Vi har två olika nummer på våra lägenheter. Dels ett internt föreningsnummer som går från 1 till 40 som har funnits sedan föreningens bildande. Detta nummer sitter på din dörr och på tavlorna i entrén.

Dels har var och en även ett så kallat fyrsiffrigt SKV nummer i sin folkbokföringsadress enligt Riksdagsbeslut 2006. Riksdagen har beslutat att alla bostadslägenheter i Sverige ska finnas i ett lägenhetsregister och att folkbokföringsregistret ska innehålla uppgift om lägenhetsnummer.

Du hittar ditt fyrsiffriga lägenhetsnummer på tavlorna i entrén. Vänligen verifiera att du angett rätt nummer i din folkbokföring annars kan post hamna fel.

För mer information se:


Medlemsinformationsblad

Med jämna mellanrum ”medlemsinformation” i trapphuset. Här sammanfattar vi lite information om vad som händer i huset just nu och vad som kommer hända framöver. Efter intresse kan man få detta även per mail, men vi har valt att lämna ut pappersvariant till alla.

Nedskräpning

Ibland kan man råka spilla något i trappan eller hissen eller skräpa ner utanför huset.

En olycka kan hända vem som helst, men var och en måste ta sitt ansvar och städa upp efter sig för att vi alla ska kunna känna trivsel i huset.

Nycklar

Till lägenheten hör lägenhetsnycklar och tvättlås.

Alla extranycklar (till de vanliga KABA-låsen) måste beställas av föreningen, som ansvarar för dessa lås. Extranycklar bekostas dock lägenhetsinnehavaren. Styrelsen har nyckelkort (som måste medtagas till Carlbergs) och lämnar ut en rekvistion. 
Extranycklar till sjutillhållarlås, måste dock lägenhetsinnehavaren ordna själv.

Vid utelåsning ringer man till Carlbergs direkt, så kommer de och hjälper till mot en kostnad. Kontaktuppgifter.

Oväsen

Det är trevligt med aktiva medlemmar, men ibland kan dina aktiviteter medföra oväsen, vilket påverkar dina grannar. En god vana är att sätta upp en liten lapp i entrén eller hissen och meddela om du ska ha en fest som kan bli ljudlig eller måste renovera något som innebär oväsen. Då är dina grannar förberedda, vilket oftast gör alla mer toleranta.

Parkering

Föreningens 24 parkeringsplatser administreras av styrelsen. Önskar man en p-plats meddelar man styrelsen detta och ställs då i kö. Det går att ställa sig i kö tidigast från inflyttningsdatum (överlåtelse). Uppsägningstiden är tre månader (vilket står angivet i avtalet). Alla överenskommelser om att exempelvis låta en ny person som ska hyra platsen att få nyttja den tidigare, sker utanför det officiella avtalet och berör inte styrelsen så länge de övriga parterna är överens (och detta sker under en övergångsperiod).
Antalet gästparkeringsplatser varierar p g a efterfrågan på platserna. Information om vilka gästparkeringsplatser som är tillgängliga finns på informationstavlorna i entréerna. Kostnad 229 kr / mån.

Renovering

Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du själv för underhåll av insidan av din lägenhet. Vad du får göra och inte göra regleras av föreningens stadgar. Generellt kan man dock säga att man får ändra på allt som inte handlar om fasta installationer (element, vattenledningar och liknande) eller bärande väggar utan styrelsens medgivande. Balkongen räknas f ö till utsidan av lägenheten. 
Tvärgående väggar i lgh är bärande. Längsgående väggar är inte bärande.

Att tänka på vid renovering av bad och kök
Om du planerar att renovera ditt kök, ditt badrum eller bådadera, är det några saker du för din egen bekvämlighet och för den allmänna trivseln bör tänka på.

Golvbrunn
Försiktighet krävs vid byte av golvbrunnen i badrummet!
När golvbrunnen i badrummet ska bytas, måste installatören vara mycket försiktig när han bilar bort den gamla golvbrunnen. Det har hänt att en installatör har bilat genom bjälklaget och därmed skadat taket i badrummet i lägenheten under. En sådan skada är lägenhetsinnehavaren ansvarig för och den kan medföra ganska stora extra kostnader.

Dokumentation av fuktspärr i badrum
Tänk på att noga fotodokumentera hur hantverkarna har utfört fuktspärren i väggar och golv i badrummet. Det har stor betydelse vid en eventuell framtida skada.

Elavstängning 
All avstängning av el i fastigheten, som påverkar mer än din egen lägenhet, ska meddelas styrelsen. Anmäl avstängningen i god tid! Blankett finns på föreningens hemsida, Dokument och blanketter.

Information om planerad elavstängning ska minst tre vardagar i förväg sättas upp på såväl anslagstavlan som i hissen och gärna på annan plats i trapphuset där den syns tydligt. Dessutom ska informationen delas ut till samtliga lägenheter på bottenplanet, då de som bor där inte alltid rör sig i trapphuset.

Ingen planerad avstängning av el får göras före kl 9.00, vid lunchtid mellan kl 12.00 och 13.00 eller efter kl 15.00. Tänk också på att avstängningarna måste göras så korta som möjligt.

Reservtoalett

Om du behöver en reservtoalett, t ex när det pågår renoveringsarbeten i din egen lägenhet, så finns det en i gången vid tvättstugorna, nära cykelförrådsdörren. Du kan också boka badrummet i den gemensamma lokalen (i mån av tillgänglighet) om du behöver tillgång till dusch.

Rökning

Vi ber dig som är rökare att visa hänsyn mot dina grannar. Än så länge är det tillåtet att röka på sin balkong, men det är inte tillåtet att störa sina grannar eller utsätta någon för passiv rökning. Håll rent framför entrédörrarna! Fimpar ska slängas i de askkoppar som finns placerade utanför entréerna.

Det är absolut förbjudet att kasta ut fimpar från balkongen! Dels skräpar de ner och dels skulle de kunna orsaka en brand på någon annans balkong eller i torrt gräs.

Sophantering

Vi har valt att bygga ett sk miljöhus för hanteringen av våra sopor på grund av att vi tidigare har haft mycket problem med skadedjur.
Grundreglerna för sophanteringen är att sortera sina sopor väl. Se skyltar i Miljöhuset!

Glöm inte den viktiga matinsamlingen för tillverkning av biogas! Biogas är en bristvara, så var och en kan göra en viktig insats här!
Observera att papperspåsar för matinsamling finns i mangelrummet!

Den ena dörren till miljöhuset öppnas med vanlig nyckel.
Den andra dörren öppnas med en kod. Anledningen till detta är förstås att ingen obehörig ska komma in, men även att sophämtarna ska kunna göra det. Eftersom vi har solenergi i huset, så måste låset gå på batteri och därför har vi en låsvariant, som tyvärr kan kännas lite knepig att öppna.

För att öppna kodlåset gör du såhär:
 1. Först vrider man reglaget åt vänster
 2. sedan slår man koden
 3. sedan vrider man reglaget åt vänster igen, trycker ned handtaget och öppnar. 
Koden finns i häftet som delats ut till alla lägenheter.

Observera att endast vanliga sopor ska lämnas i vårt miljöhus och ingenting får ställas utanför sopkärlen! Alla stora saker som möbler, elektriska apparater, färgburkar med färg i, julgranar och liknande måste du själv transportera till återvinningscentralen! Renhållningsbolaget ta inte hand om detta (och det vill inte heller dina grannar göra).

Kartonger ska vikas/tryckas ihop och läggas i kärlet för kartong. Ingenting får läggas utanför! Föreningen blir debiterad extra avgifter om vi ber renhållningsbolaget ta hand om skräp som ligger utanför kärlen. Här råder också regeln om sunt förnuft; om du har riktigt stora kartonger, så bör du självklart transportera dem till återvinningscentralen istället för att ensam fylla föreningens gemensamma kärl.

Om du råkar skräpa ner golvet, så finns kvast och sopskyffel i huset.

Stadgar

I föreningens stadgar regleras vilka regler som gäller för just vår bostadsrättsförening avseende befogenheter och skyldigheter för dig som bostadsrättsägare. 

Städning

Vi har en städfirma som städar trapphuset, källargången vid tvättstugan inklusive toaletten,  tvättstugorna, samt hissgolvet en gång i veckan. Torkrummen städas endast om de är tomma. Därför rekommenderar vi att var och en sopar av golvet i torkrummet efter användning.

Trädgård

Vår trädgård ägs gemensamt av oss alla i föreningen. Vi sköter den tillsammans under våra trädgårdsdagar. Häckarna kring trädgården klipps av föreningen och häckarna längs med Domherrevägen ägs och klipps av Lunds kommun.

Uteplatserna framför marklägenheterna ägs gemensamt av föreningsmedlemmarna, men sköts av lägenhetsinnehavaren. Vid omfattande förändringar av uteplatsen, ska styrelsen informeras/rådfrågas i förväg. Staket får lov att sättas upp kring uteplatsen om det är luftigt och inte högre än 80 cm. Lämna in ritning till styrelsen i förväg.

TV-kanaler

Husets leverantör av tv-kanaler är Com Hem. Kontakta Com Hem direkt för att ansluta dig. Kontaktuppgifter.

Fria kanaler är är i dagsläget SVT1, SVT2, Kunskapskanalen, Barnkanalen, Öppna kanalen, SVT24 och TV4 via så kallad analog signal. 
För att kunna se digital-TV behöver du ha en box. Det finns olika "paket" att välja bland hos Com Hem. Det går också inom snar framtid att välja ip-TV via vår bredbandsleverantör Perspektiv Bredband. Kontakta dem för mer info.

Tvättstugor, torkrum och mangelrum

Tvättstugorna är vi extra måna om att hålla rena och snygga. Självklart städar var och en efter sig! Städmaterial finns i städförrådet precis utanför lilla tvättstugan. Lämna tvättstugan och torkrummet i det skick som du själv önskar finna dem när det är din tur att tvätta! Tvättstugan har en tendens att bli till irritation i många flerbostadshus. Om alla ser till att göra sin lilla del, så kanske vi slipper detta problem i vårt hus!

När du har tvättat klart, så glöm inte att tömma luddfacket i torktumlaren och sopa av luddfiltret på fläkten i torkrummet. Sopa golvet i både tvättstuga och torkrum om det är smutsigt, torka av och se till att allt ser prydligt ut.
Tänk också på att ta bort rester av tvätt- och sköljmedel ur facken. Många människor tål inte tvätt- och sköljmedel med parfym. 
Använd gärna miljövänligt tvättmedel i rätt dos och undvik sköljmedel för miljöns skull.

Boka tvättid gör man genom att sätta sin markör på bokningstavlan. Om du har bokat en tvättid, men fått förhinder, så är dina grannar tacksamma om du flyttar din markör, så att någon annan kan få möjlighet att utnyttja tiden. Kontrollera gärna med jämna mellanrum så att din markör inte sitter kvar sedan förra tvätten. Det är lätt att glömma bort.

Det finns ett mangelrum till vänster om stora tvättstugans torkrum. Där finns både en stor, gammal stenmangel, som är perfekt till mangling av alla dina linnedukar, och en vanlig elektrisk mangel. Det finns också en lakansträckare och gott om bänkar för vikning av tvätt.

Strömmen till tvättmaskiner och torktumlare är på mellan 07:00 och 21:30. Därefter bryts strömmen. Notera att det kan skilja en timme vid sommartid/vintertidsbyte under några dagar då detta ställs in manuellt.

Tält

Föreningen har ett riktigt stort partytält 6x8m med tillhörande bord, bänkar och ljusslinga för att användas vid föreningens kräftskivor och gårdsfester. Om du vill hyra tält och inredning för privat bruk så går det bra. Kostnaden är 500 kr och debiteras dig via hyresavin. Hör av dig till styrelsen!

Vaktmästare 

Vaktmästare är Leif Ingvarsson. Anmäl fel och brister i gemensamma utrymmen i huset till vaktmästaren. Fel inne i din lägenhet måste du rätta till själv.

Felanmälan kan gälla t.ex. trasiga glödlampor, krånglande ytterdörrar eller fönster, halkrisk eller annat som har med det allmänna underhållet av huset att göra.

Vattenavstängning

Varje lägenhet har möjlighet till separat vattenavstängning. De som bor i loftgångarna har rören inne i en utbyggnad i hallen, de som bor i trapphuset har denna utbyggnad ute i trapphuset, precis bredvid lägenhetsdörren. För att kunna komma åt rören måste ni låsa upp luckan i utbyggnaden. Nycklar (2 st) för detta ändamål delades ut i samband med installationen av de nya rören. Skulle ni bli av med nycklarna, så går det bra att lösa ut nya kopior hos styrelsen mot en avgift på 200 kr/nyckel. Så se till att hålla reda på nycklarna. Kom även ihåg att nycklarna ska lämnas över vid en eventuell överlåtelse.

Individuell vattenavstängning till varje lägenhet är nytt sedan 2014. 

Specialfall: Lägenhet 2, 4 och 5 har köksavstängning i källare. Kontakta vaktmästare för hjälp.

Vattenskador

I alla fastigheter kan det ibland förekomma vattenskador, hur mycket arbete man än har lagt ner på att förebygga dem. För att undvika skador – se till att alla installationer som har kopplingar till vatten och avlopp är rätt utförda av behörig VVS-installatör.

Disk- och tvättmaskiner bör du vara extra noga med. Du bör ha ett skyddsunderlägg under maskiner som du har i köket, inklusive kylen och frysen. Genom detta uppmärksammas man på ett eventuellt vattenläckage. Det finns också fuktvarnare som larmar för smygläckage under maskiner eller i diskbänksskåpet. Skyddsunderlägg och fuktvarnare finns att köpa hos vitvaruhandlare och på byggvaruhus.

Om du upptäcker en vattenskada som verkar vara av mycket akut karaktär, kontakta genast vår aktutjour! 

Ventilation och fläktar i kök och badrum

När det gäller ventilationen i huset, så får du inte koppla in en köksfläkt eller badrumsfläkt direkt till ventilationstrumman i kök och badrum eftersom det påverkar ventilationen i hela huset negativt. Föreningen har en fläkt för all ventilation i huset och det systemet bygger på att det inte finns andra fläktar som påverkar trycket i systemet. 

En kolfilterfläkt går bra att montera ovanför spisen.

Årsmöte

Årsmöte hålls en gång om året - vanligtvis i april. Därtill kan tillkomma extra föreningsstämmor om det skulle behövas. Kallelse till årsstämman skickas ut till alla medlemmar. Varje lägenhet har rätt till en röst vid omröstning. Endast ägare till lägenheten är behörig att rösta. Motioner (förslag) till årsmötet lämnas till styrelsen enligt stadgar.

Öppet hus

Tre-fyra gånger om året har styrelsen öppet hus, då vi bjuder på fika i källarlokalen. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna på dessa träffar för att diskutera aktiviteter i föreningen eller bara träffas. 
Comments