Driftinfo Bredband

Leverantörsstatus Perspektiv bredband

Om du har problem med ditt bredband (fiber via Perspektiv Bredband) i lägenheten kan du kontrollera vår leverantörs status om de har pågående underhåll eller problem på följande länk:

http://status.perspektivbredband.net/

Det är alltid bra att felanmäla som privatperson direkt till Perspektiv Bredband även om du ser att de har pågående problem på denna sida. På så vis vet de snabbt vilken fastighet det gäller och kan prioritera då ett driftproblem ofta kan gälla flera fastigheter i t.ex. Lundområdet. Perspektiv har tillgång till vår fastighet.

Du felanmäler på följande länk:

http://perspektivbredband.se/undersida/Kundservice_Felanmalan.aspx

Du kan också nå Perspektiv Bredband via Facebook där de ofta skriver statusuppdateringar.

Felsökning

Om allt är grönt på leverantörens statussida kan du felsöka internt i ditt eget nätverk.

    1. Starta om din dator.
    2. Om du använder en router, öppna en terminal (command prompt) på din dator och pinga routerns IP nummer och se att du får svar. Detta gör du genom att skriva "ping" följt av din routers IP nummer. Ex: ping 192.168.0.1 . Om du inte får svar, starta om din router.
    3. Pinga "default gateway" som Perspektiv Bredband använder för din externa IP address i vår fastighet. Du hittar den ofta under WAN inställningar i din router. Om du inte får svar, kontakta Perspektiv Bredband på länken ovan.