Välkommen!

Aktuellt i föreningen


OVK den 27 oktober

På tisdag 27 oktober är det dags för OVK. Har ni inte lämnat in nyckel till styrelsen är det viktigt att någon i hushållet är hemma och kan ge tillträde till er lägenhet. Kontrollen pågår hela dagen.

De lägenheter vi inte får tillgång till vid detta tillfälle, kommer att behöva besiktigas vid senare tillfälle. Innehavare av dessa lägenheter kommer att debiteras för den extrakostnad detta kommer att innebära.

Fasadrenovering

Under hösten kommer loftgångarna och fasaden på norr- och östsidan renoveras. Förutom att det kan innebära att det är lite mer oväsen än vanligt, är det några saker vi i huset behöver tänka på.

  • Parkering nr 14 och 15 är under denna tid reserverad för vår entreprenör Murpoolen. På kvällar och helger går det bra att använda parkeringarna för besökande, förutsatt att det inte ligger byggmaterial där eller att eventuellt helgarbete utförs.

  • För att underlätta för arbetet är vi ombedda att använda entrén mot trädgården i största möjliga mån.

  • Måndag 21/9 påbörjas fräsning av fogar på tegelytorna och det dammar en hel del. Därav bör alla fönster och ventiler mot parkeringssidan hållas stängda för att undvika att damm kommer in i lägenheten.

Se även informationslappar från Murpoolen vid entréerna.


Platschef (Murpoolen):

Wiktor Mozalewski tel. 0736811757

Vaktmästare:

Leif Ingvarsson tel. 070644478