Välkommen!

Aktuellt i föreningen


Fasadrenovering

Som alla vet har arbetet med golven på loftgångarna fått skjutas upp p.g.a. det kalla vädret som varit.

För att inte råka ut för samma sak igen, har det bestämts att det arbetet utförs först efter Påsk.

Planeringen är att utföra arbetet vecka 15, med start måndagen den 12 april.

Arbetet kommer då att utföras som tidigare beskrivet, vilket betyder att varje loftgång ej kommer att kunna beträdas under två på varandra följande dagar, under dagtid mellan ca kl 07 - 18.

Detaljerad information om tidsplan för just din loftgång kommer att meddelas senast två veckor före arbetsstart.

Följande saker gäller fortfarande.

  • Parkering nr 14 är under denna tid reserverad för vår entreprenör Murpoolen. På kvällar och helger går det bra att använda parkeringarna för besökande, förutsatt att det inte ligger byggmaterial där eller att eventuellt helgarbete utförs.

  • För att underlätta för arbetet är vi ombedda att använda entrén mot trädgården i största möjliga mån.


Se även informationslappar från Murpoolen vid entréerna.


Platschef (Murpoolen):

Wiktor Mozalewski tel. 0736811757

Vaktmästare:

Leif Ingvarsson tel. 070644478