Fastigheten

Balkong

Alla förändringar av balkonger som påverkar husets utseende kräver tillstånd från styrelsen. Exempel på en sådan förändring skulle kunna vara montering av markiser. Installation av belysning/el på balkong kräver inget tillstånd men måste göras av behörig elektriker, som du själv tar kontakt med. För ytterligare information angående tillbyggnad på eller förändring av balkong, se §42 i föreningens stadgar. Stadgarna hittar du under dokument och blanketter.

Brandsäkerhet

I ett flerbostadshus är det extra viktigt att förebygga bränder. Glöm inte att installera brandvarnare i din lägenhet så snart du kan efter att du har flyttat in! En brandsläckare om 6 liter och en brandfilt vill vi också starkt rekommendera.

Det är strikt förbjudet att förvara möbler i trapphus och källargångar av hänsyn till brandsäkerheten. Alla utrymningsvägar måste vara fria!

Brandsläckare finns i källargången vid tvättstugan och i förrådsgångarna.

Bredband


Föreningen har ett gruppavtal för bredband med hastighet 1000/1000 Mbit/s hos Ownit. Bredbandsavgiften är obligatorisk och redovisas tillsammans med TV-agiften separat på avgiftsavin, totalt 219 kr.


Problem med internet?

Här hittar du alla Ownits guider, vanliga frågor, driftstatus och kontaktuppgifter: https://www.ownit.se/kundservice

Brevfack och boendelista i entrén

Kontakta styrelsen för att få ditt namn på ytterdörren och brevlådan. Det är i första hand bostadsrättshavarens namn som ska stå med i boendelistan innanför dörrarna till parkeringen, men om du vill lägga till något namn så är du välkommen att kontakta styrelsen.

Dörrkod vid entréer

Vanligtvis byter vi dörrkod en gång om året. I samband med större renoveringar då hantverkare har fått tillgång till koden eller om vi av någon annan anledning anser att det är nödvändigt byter vi också kod. När detta sker meddelas boende i förväg via lappar i brevlådorna.

Elbolag / fjärrvärme

Leverantör av El-nät till huset är Kraftringen Nät AB. De levererar också vår fjärrvärme. Om det är akut problem med el eller värme i huset och man inte får tag på Kraftringen kan man ringa akut jourservice (G4S).

Själva elavtalet (den icke fasta nätavgiften) är individuell för varje lägenhet i dagsläget.

El och säkringar

De flesta lägenheter i huset har vanliga säkringar i ett plåthölje, oftast i hallen. Huvudsäkring och elmätare finns i ett låst utrymme i källaren. Om huvudsäkringen skulle lösas ut kontakta i första hand någon i styrelsen eller i sista hand akutjour om styrelsen ej går att nå.

Lägenheterna har 1-fas (230 volt) elström sedan huset byggdes 1964, vilket innebär att du inte ska köpa spis, disk- eller tvättmaskin med 3-fas (400 volt). Köper du 3-fas utrustning behöver du först byta din lägenhets elinstallation till 3-fas. En del lägenheter har redan bytt till 3-fas. I praktiken innebär det att elektriker bytt mätaren i källaren och dragit om alla dina ledningar i lägenheten. Kontrollera med en elektriker om du är osäker.

Om du vill göra förbättringar av dina elinstallationer, tänk på att det krävs behörig tekniker för att utföra arbetet.

Information om planerad elavstängning ska minst tre vardagar i förväg sättas upp på såväl anslagstavlan som i hissen och gärna på annan plats i trapphuset där den syns tydligt. Dessutom ska informationen delas ut till samtliga lägenheter på bottenplanet, då de som bor där inte alltid rör sig i trapphuset. Ingen planerad avstängning av el får göras före kl 9.00, vid lunchtid mellan kl 12.00 och 13.00 eller efter kl 15.00. Tänk också på att avstängningarna måste göras så korta som möjligt. Blankett för information om elavstängning finns här Dokument och blanketter. Du kan även kontakta styrelsen för att få en blankett.

Förråd

Barnvagnsförråd

I nedre entrén finns ett barnvagnsförråd. Nyckel till rummet kvitteras ut hos styrelsen mot en deposition på 200 kr. Endast den som har kvitterat ut en nyckel har tillgång till rummet.


Cykelförråd

Till höger om nedre entrédörren finns ett cykelförråd som också kan nås inifrån via källargången till tvättstugorna. 


Källarförråd

Till varje lägenhet hör ett källarförråd. Förråden är numrerade med respektive lägenhetsnummer. Kontrollera att ditt förråd och lägenheten har samma nummer! Hör av dig till styrelsen i annat fall.

Vi har ett smärre problem med fukt i ytterväggen längs med södra förrådsgången, så tänk på att inte ställa fuktkänsliga saker på golvet.

I gångarna utanför förråden får inga möbler eller saker stå, varken för förvaring eller skräp. Detta på grund av brandfaran och risken vid ev utrymning.


Trädgårds- och snickeriförråd

Trädgårdsförrådet mellan den nedre entrén och cykelförrådet är utrustat med en snickarbänk med ett basförråd av verktyg och det är här vi förvarar vår trädgårdsutrustning. Om du är intresserad av att låna snickarhörnan eller påta i trädgården, så hör av dig till styrelsen.

Grill

Föreningen har en stor klotgrill, som man kan låna och den står i cykelförrådet. Tänk på att rengöra grillen och ställa tillbaka den när du har använt den!

Källarlokal

Vi har sedan 2014 öppnat upp vår källarlokal för att kunna användas av föreningens medlemmar. Styrelsen har sina möten här och det finns möjlighet för medlemmar i föreningen att hyra lokalen för privata fester eller övernattande gäster. Hyreskostnaden är 150 kr per dag och vid övernattning tillkommer 50 kr per natt. Kostnaden debiteras dig via avgiftsavin för din lägenhet.

Lokalen är 40 kvm och har ett badrum med dusch. Ingången är längst bort i källargången vid tvättstugorna. Det finns även en ingång via en yttertrappa på husets kortsida och innanför är en liten tambur med klädhängare. Lokalen har två bord med plats för minst tolv personer. Fler bord kan ställas in. Det finns också ett litet pentry med kaffe- och vattenkokare, kyl samt ett bas-förråd av porslin och bestick. Vid behov är det även möjligt att låna två kylar som står i rummet intill. Dessutom finns det två uppfällbara turistsängar samt en bäddsoffa, som kan användas till övernattande gäster. Tänk på att ta med sängkläder vid övernattning.

Lokalen hyrs ut i befintligt skick. Där finns ingen löpande städning eller skötsel. Det innebär att man bör se över lokalen före man använder den, fixa lite efter behov, ta med en toapappersrulle osv. Detta ansvar ligger på alla boende i huset som vill använda lokalen. Lämna lokalen i det skick du själv önskar finna den! Städmaterial finns i städförrådet utanför lilla tvättstugan.

Kontakta styrelsen  om du vill hyra lokalen. För snabbare kontakt, smsa mob.nr som står vid bokningskalendern vid ingången.

Lägenhetsnummer

Varje lägenhet har två olika nummer:

Du hittar båda lägenhetsnummer på din ytterdörr. På brevlådan står endast det fyrsiffriga SKV-nummret.

För mer information se www.skatteverket.se.

Nycklar

Till lägenheten hör lägenhetsnycklar och tvättlås.

Alla extranycklar (till de vanliga KABA-låsen) måste beställas av föreningen, som ansvarar för dessa lås. Extranycklar bekostas dock lägenhetsinnehavaren. Styrelsen har nyckelkort (som måste medtagas till Carlbergs) och lämnar ut en rekvistion. 

Extranycklar till sjutillhållarlås, måste dock lägenhetsinnehavaren ordna själv.

Vid utelåsning ringer man till Carlbergs direkt, så kommer de och hjälper till mot en kostnad. Kontaktuppgifter.

Parkering

Föreningens 24 parkeringsplatser administreras av styrelsen. Önskar man hyra en P-plats meddelar man styrelsen detta och ställs då i kö. Det går att ställa sig i kö tidigast vid inflyttningsdatum (överlåtelse). Uppsägningstiden är tre månader, vilket står angivet i avtalet. Alla överenskommelser om att exempelvis låta en ny person som ska hyra platsen att få nyttja den tidigare, sker utanför det officiella avtalet. Sådana överenskommelser berör inte styrelsen så länge båda parter är överens samt att detta sker under en övergångsperiod. Fr.o.m. 2021 är hyran för parkeringsplats 260 kr/mån.

Parkering nr 14 är gästparkering som kan nyttjas av föreningens medlemmars besökande.

Renovering

Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du själv för underhåll av insidan av din lägenhet. Vad du får göra och inte göra regleras av föreningens stadgar. Generellt kan man dock säga att man får ändra på allt invändigt som inte handlar om fasta installationer (element, vattenledningar och liknande) eller bärande väggar utan styrelsens medgivande. Tvärgående väggar i lgh är bärande. Längsgående väggar är inte bärande. Balkongen räknas till utsidan av lägenheten och ändringar av den kräver tillstånd från styrelsen.


Att tänka på vid renovering av bad och kök

Om du planerar att renovera ditt kök, ditt badrum eller bådadera, är det några saker du för din egen bekvämlighet och för den allmänna trivseln bör tänka på.


Golvbrunn

Försiktighet krävs vid byte av golvbrunnen i badrummet! När golvbrunnen i badrummet ska bytas, måste installatören vara mycket försiktig när han bilar bort den gamla golvbrunnen. Det har hänt att en installatör har bilat genom bjälklaget och därmed skadat taket i badrummet i lägenheten under. En sådan skada är lägenhetsinnehavaren ansvarig för och den kan medföra stora extra kostnader.


Dokumentation av fuktspärr i badrum

Tänk på att noga fotodokumentera hur hantverkarna har utfört fuktspärren i väggar och golv i badrummet. Det har stor betydelse vid en eventuell framtida skada.


Elavstängning 

All avstängning av el i fastigheten, som påverkar mer än din egen lägenhet, ska meddelas styrelsen. Anmäl avstängningen i god tid! Blankett finns på föreningens hemsida, Dokument och blanketter.


Information om planerad elavstängning ska minst tre vardagar i förväg sättas upp på såväl anslagstavlan som i hissen och gärna på annan plats i trapphuset där den syns tydligt. Dessutom ska informationen delas ut till samtliga lägenheter på bottenplanet, då de som bor där inte alltid rör sig i trapphuset.


Ingen planerad avstängning av el får göras före kl 9.00, vid lunchtid mellan kl 12.00 och 13.00 eller efter kl 15.00. Tänk också på att avstängningarna måste göras så korta som möjligt.

Reservtoalett

Om du behöver en reservtoalett, t ex när det pågår renoveringsarbeten i din egen lägenhet, så finns det en i gången vid tvättstugorna, nära cykelförrådsdörren. Du kan också boka badrummet i den gemensamma lokalen (i mån av tillgänglighet) om du behöver tillgång till dusch.

Sophantering

Vi har valt att bygga ett miljöhus för hanteringen av våra sopor på grund av att vi tidigare har haft mycket problem med skadedjur. Grundreglerna för sophanteringen är att sortera sina sopor väl. Se skyltar i Miljöhuset! Glöm inte den viktiga matinsamlingen för tillverkning av biogas! Biogas är en bristvara, så var och en kan göra en viktig insats här. Papperspåsar för matinsamling finns i mangelrummet som ligger i samma källargång som tvättstugorna.

Observera att endast vanliga sopor ska lämnas i vårt miljöhus och ingenting får ställas utanför sopkärlen! Alla stora saker som möbler, elektriska apparater, färgburkar med färg i, julgranar och liknande måste du själv transportera till återvinningscentralen! Renhållningsbolaget ta inte hand om detta (och det vill inte heller dina grannar göra).

Kartonger ska vikas/tryckas ihop och läggas i kärlet för kartong. Ingenting får läggas utanför! Föreningen blir debiterad extra avgifter om vi ber renhållningsbolaget ta hand om skräp som ligger utanför kärlen. Här råder såklart sunt förnuft: om du har riktigt stora kartonger, så bör du självklart transportera dem till återvinningscentralen istället för att ensam fylla föreningens gemensamma kärl.

Om du råkar skräpa ner på golvet, finns kvast och sopskyffel i huset.

Städning

Vi har en städfirma som städar trapphuset, källargången vid tvättstugan inklusive toaletten,  tvättstugorna, samt hissgolvet en gång i veckan. Torkrummen städas endast om de är tomma, därför rekommenderar vi att var och en sopar av golvet i torkrummet efter användning.

Trädgård

Vår trädgård ägs gemensamt av oss alla i föreningen. Vi sköter den tillsammans under våra trädgårdsdagar. Häckarna kring trädgården klipps av föreningen och häckarna längs med Domherrevägen ägs och klipps av Lunds kommun. 

Uteplatserna framför marklägenheterna ägs gemensamt av föreningsmedlemmarna, men sköts av lägenhetsinnehavaren. Vid omfattande förändringar av uteplatsen, ska styrelsen informeras/rådfrågas i förväg. Staket får lov att sättas upp kring uteplatsen om det är luftigt och inte högre än 80 cm. Lämna in ritning till styrelsen i förväg.

TV-kanaler

Husets leverantör av tv-kanaler är Com Hem. Kontakta Com Hem direkt för att ansluta dig, Du hittar kontaktuppgifter här.

Fria kanaler är i dagsläget SVT1, SVT2, Kunskapskanalen, Barnkanalen, Öppna kanalen, SVT24, TV4 och TV6 via så kallad analog signal. För att kunna se digital-TV behöver du ha en box. Det finns olika "paket" att välja bland hos Com Hem. 

Föreningen avser att byta TV-tjänsten till Ownit när gruppavtalet med Comhem löper ut mars 2022. Det kommer bli mycket ekonomiskt fördelaktigt att ha både bredband och tv hos en och samma leverantör. 

Fr.o.m.2021 redovisas avgiften för TV separat på avgiftsavin tillsammans med bredbandsavgiften, totalt 219 kr.

Tvättstugor, torkrum och mangelrum

Tvättstugorna är vi extra måna om att hålla rena och snygga. Självklart städar var och en efter sig! Städmaterial finns i städförrådet precis utanför lilla tvättstugan. Lämna tvättstugan och torkrummet i det skick som du själv önskar finna dem när det är din tur att tvätta! Tvättstugan har en tendens att bli till irritation i många flerbostadshus. Om alla ser till att göra sin lilla del, så kanske vi slipper detta problem i vårt hus!

När du har tvättat klart, glöm inte att tömma luddfacket i torktumlaren och sopa av luddfiltret på fläkten i torkrummet. Sopa golvet i både tvättstuga och torkrum om det är smutsigt, torka av och se till att allt ser prydligt ut. Tänk också på att ta bort rester av tvätt- och sköljmedel ur facken. Många människor tål inte tvätt- och sköljmedel med parfym. Använd gärna miljövänligt tvättmedel i rätt dos och undvik sköljmedel för miljöns skull.

Boka tvättid gör man genom att sätta sin markör på bokningstavlan. Om du har bokat en tvättid, men fått förhinder, så är dina grannar tacksamma om du flyttar din markör, så att någon annan kan få möjlighet att utnyttja tiden. Kontrollera gärna med jämna mellanrum så att din markör inte sitter kvar sedan förra tvätten. Det är lätt att glömma bort.

Det finns ett mangelrum till vänster om stora tvättstugans torkrum. Där finns både en stor, gammal stenmangel, som är perfekt till mangling av alla dina linnedukar, och en vanlig elektrisk mangel. Det finns också en lakansträckare och gott om bänkar för vikning av tvätt.

Strömmen till tvättmaskiner och torktumlare är på mellan 07:00 och 21:30. Därefter bryts strömmen. Notera att det kan skilja en timme vid sommartid/vintertidsbyte under några dagar då detta ställs in manuellt.

Tält

Föreningen har ett stort partytält (6x8m) med tillhörande bord, bänkar och ljusslinga för att användas vid föreningens kräftskivor och gårdsfester. Om du vill hyra tält och inredning för privat bruk går det bra. Kostnaden är 500 kr och debiteras dig via avgiftssavin. Hör av dig till styrelsen om du är intresserad!

Vaktmästare 

Huset förvaltas av Lawes fastighetsservice. Kontakta styrelsen på styrelsen@domherren3.se för att felanmäla.

Vattenavstängning

Varje lägenhet har möjlighet till separat vattenavstängning. De som bor i loftgångarna har rören inne i en utbyggnad i hallen, de som bor i trapphuset har denna utbyggnad ute i trapphuset, precis bredvid lägenhetsdörren. För att kunna komma åt rören måste ni låsa upp luckan i utbyggnaden. Nycklar (2 st) för detta ändamål delades ut i samband med installationen av de nya rören och ska överlämnas vid överlåtelse av lägenhet. Skulle ni bli av med nycklarna, så går det att lösa ut nya kopior hos styrelsen mot en avgift på 200 kr/nyckel.

Specialfall: Lägenhet 2, 4 och 5 har köksavstängning i källare.

Vattenskador

I alla fastigheter kan det ibland förekomma vattenskador, hur mycket arbete man än har lagt ner på att förebygga dem. För att undvika skador – se till att alla installationer som har kopplingar till vatten och avlopp är rätt utförda av behörig VVS-installatör.

Disk- och tvättmaskiner bör du vara extra noga med. Du bör ha ett skyddsunderlägg under maskiner som du har i köket, inklusive kylen och frysen. Genom detta uppmärksammas man på ett eventuellt vattenläckage. Det finns också fuktvarnare som larmar för smygläckage under maskiner eller i diskbänksskåpet. Skyddsunderlägg och fuktvarnare finns att köpa hos vitvaruhandlare och på byggvaruhus.

Om du upptäcker en vattenskada som verkar vara av mycket akut karaktär, kontakta genast vår aktutjour! 

Ventilation och fläktar i kök och badrum

Det är inte tillåtet att  koppla in en köksfläkt eller badrumsfläkt direkt till ventilationstrumman i kök och badrum eftersom det påverkar ventilationen i hela huset negativt. Föreningen har en fläkt för all ventilation i huset och det systemet bygger på att det inte finns andra fläktar som påverkar trycket i systemet.

Kolfilterfläkt över spisen och självdrag/spjäll går bra.

I oktober 2020 genomfördes en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i huset. Efter detta har det inkommit synpunkter på ett visselljud i ventilerna i några lägenheter. Är detta något som ni uppmärksammar, så vill vi uppmana er att kontakta styrelsen, som i sin tur ber Lindsells, som utförde OVK att åtgärda problemen. Eftersom ventilationssystemet är sammankopplat kan förändringar i en lägenhet påverka andra och försämra luftflödet så försök absolut inte att åtgärda detta själv!