Föreningen

Styrelsen

Styrelsen väljs på årsmötet och förvaltar föreningens ekonomi och åtaganden under sin styrelsetid. Därefter sammanträder styrelsen en gång i månaden. Givetvis har alla i föreningen lika stor rätt att påverka och tycka till om vad som ska hända i huset. Vi i styrelsen ser gärna att medlemmar kommer med förslag och idéer! Om du har något som du vill att styrelsen tar upp vid nästa sammanträde kan du lämna en lapp i styrelsens brevlåda eller mejla styrelsen på ordforande@domherren3.se. Är du intresserad av att vara med i styrelsen får du också gärna höra av dig.


För närvarande består styrelsen av:

Ordförande: Robert Karlsson

Vice Ordförande: Ylva Gårdemark

Kassör: Ulrika Axwik

Sekreterare: Jan Paulsson

Ledamot: Leif Ingvarsson

Ledamot: Emi Johansson

Ledamot: Oliver Andersson

Suppleant: Linnea Bokelund

Suppleant: Patrik Persson

Aktivitetsdagar

Ett par gånger varje år anordnar vi aktivitetsdagar i huset. Då hjälps vi åt att röja i trädgården, städa källargångar, loftgångar och miljöhus och se till att det ser trevligt ut i största allmänhet i våra gemensamma utrymmen.

Naturligtvis är det frivilligt om man vill delta i aktivitetsdagarna, men det är roligt om så många som möjligt hjälper till. Dessutom har man en utmärkt chans att lära känna sina grannar! Att vi alla hjälps åt med att fixa och ställa i ordning bidrar också till att hålla månadsavgiften nere eftersom alternativet är att anlita någon som utför arbetet. Om du inte kan jobba fysiskt, så kanske du kan koka kaffe eller bara komma ner och umgås - det är också välkommet!

Kanske har du någon rolig idé om aktivitet i huset, som vi kan ordna. Mura en grill? Ha gårdsfest? Ordna utomhusbio? Det är bara att komma med förslag!

Andrahandsuthyrning / inneboende

Med andrahandsuthyrning, eller andrahandsupplåtelse, menas att bostadsrättsinnehavaren upplåter sin lägenhet till någon annan som ska använda lägenheten självständigt. Ansvaret för lägenheten (inklusive inbetalning av avgift) ligger kvar hos innehavaren.

Andrahandsuthyrning är i princip tillåten, men måste ansökas om hos styrelsen. Tänk på att det är en trygghet för dig som lägenhetsinnehavare att uthyrningen sköts på ett reglerat sätt och att styrelsen vet vem som bor i din lägenhet. Observera också att andrahandsuthyrning är reglerat i Bostadsrättslagen.

Blankett för andrahandsuthyrning finns på föreningens hemsida, Dokument och blanketter.

Du kan också höra av dig till styrelsen för att få en blankett.

Inneboende innebär att lägenhetsinnehavaren bor kvar i lägenheten och hyr ut en del av den till en annan person. Bostadsrättsinnehavaren är inte skyldig att anmäla inneboende till styrelsen. Observera dock att kravet är att bostadsrättshavaren måste bo kvar i lägenheten.

Mer information om uthyrning finns i Bostadsrättslagen: www.bostadsrättslagen.se


Avgiftsbetalning

Avier för dina månadsavgifter får du kvartalsvis i förväg. Avgiften ska alltid betalas före månadsskiftet (förfallodagen är sista vardagen före respektive månads slut). Hyra av parkeringsplats eller bredbandsinkoppling redovisas separat på avgiftsavin. Det går även bra att få fakturan som elektronisk faktura eller på autogiro. För att få fakturan som e-faktura går du in på din internetbank och söker upp vår ekonomiska förvaltare i internetbankens lista över företag att ansluta till e-faktura. Vill du få fakturan på autogiro eller har du någora frågor om något gällande fakturor är du välkommen att kontakta vår ekonomiska förvaltare (se kontaktuppgift i bilaga).

Skulle du ha problem med att betala avgiften i tid ska du omedelbart höra av dig till vår ekonomiska förvaltare. Enligt stadgarna är nyttjanderätten förverkad om bostadsrättsinnehavaren regelbundet dröjer med avgiften.


Ekonomisk förvaltning

Föreningen har en ekonomisk förvaltare, som bland annat hjälper oss med fakturor och redovisning. Till förvaltaren kan du vända dig om du vill betala månadsavgiften med autogiro. Det finns också en möjlighet att få elektroniska fakturor direkt till din internetbank. Du ska då leta upp fastighetsförvaltaren i Internetbankens lista över företag som du kan ansluta. Kontaktuppgifter hittar du här.


Hemförsäkring och bostadsrättstillägg

Tänk på att som bostadsrättsinnehavare har du ett mera omfattande ansvar för din lägenhet än en hyresgäst. För att få ett heltäckande skydd behövs både en hemförsäkring och ett bostadsrättstillägg. Det är mycket viktigt att du själv har en hemförsäkring som täcker värdet av ditt hem. Däremot behöver du själv inte teckna ett särskilt bostadsrättstillägg eftersom ett sådant ingår kollektivt för samtliga lägenheter i bostadsrättsföreningens försäkring för huset.

Kommunikation

Viktig information som berör alla i föreningen förmedlas här på hemsidan, via lappar i brevlådan och på föreningens Facebook-sida. Har du inte gått med i Facebook-gruppen ännu kan du göra det här.

Nedskräpning

Ibland kan man råka spilla något i trappan eller hissen eller skräpa ner utanför huset. För allas trevnad är det viktigt att hålla ordning efter sig och plocka upp skräp eller städa bort det man spillt. Städmaterial finns i städförrådet mittemot den lilla tvättstugan om det skulle behövas.

Oväsen

Det är trevligt med aktiva medlemmar, men ibland kan dina aktiviteter medföra oväsen, vilket påverkar dina grannar. I allmänhet gäller det att visa hänsyn gentemot sina grannar. Informera genom att sätta upp en lapp i trappuppgången eller hissen om du ska renovera eller ha fest.

Rökning

Vi ber dig som är rökare att visa hänsyn mot dina grannar. Än så länge är det tillåtet att röka på sin balkong, men det är inte tillåtet att störa sina grannar eller utsätta någon för passiv rökning. Fimpar ska slängas i de askkoppar som finns placerade utanför entréerna.

Det är absolut förbjudet att kasta ut fimpar från balkongen! Dels för att det skräpar ner och dels skulle det kunna orsaka en brand på någon annans balkong eller i torrt gräs.

Stadgar

I föreningens stadgar regleras vilka regler som gäller för just vår bostadsrättsförening avseende befogenheter och skyldigheter för dig som bostadsrättsägare.

Trivsel

Naturligtvis vill alla att det ska råda en trevlig stämning där man bor. Vi förutsätter att alla försöker förstå och respektera varandra och använder sitt sunda förnuft, det räcker långt. En trevlig hälsning från en granne i trapphuset på morgonen blir en bra början på dagen! Skulle problem ändå uppstå, så är det alltid bäst att ta direktkontakt med den som orsakar problemet och försöka lösa det tillsammans. Alla har kanske inte samma uppfattning om vad som kan anses som störande. Om detta inte skulle fungera, så kan du självklart kontakta styrelsen för att få hjälp.

Årsmöte

Årsmöte hålls en gång om året - vanligtvis i april. Eventuellt tillkommer extra föreningsstämmor om det finns behov. Kallelse till årsstämman skickas ut till alla medlemmar. Varje lägenhet har rätt till en röst vid omröstning. Endast ägare till lägenheten är behörig att rösta. Motioner (förslag) till årsmötet lämnas till styrelsen enligt stadgar.

Öppet hus

Ett par gånger om året har styrelsen öppet hus, då serveras fika i källarlokalen. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna på dessa träffar för att diskutera aktiviteter i föreningen eller bara träffas.